"Tam prawdy Jedynej O sobie Się dowiem"
~Fragment wiersza Jonasz Kofta


Nazywam się Agnieszka Tarkawska-Nowak.

Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Intergratywnej w Krakowie.

Od 2000 roku zajmuję się psychoterapią. W latach 2002-2015 byłam zatrudniona w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie prowadząc tam psychoterapię indywidualną i grupową.

Ukonczyłam 4 -letnie Studium Psychoterapii Integratywnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie www.pocieszka.pl.

W ramach przygotowań do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych ukończyłam wiele szkoleń m.in.:

- Integratywna psychoterapia depresji
- Integratywna psychoterapia zaburzeń lękowych
- Hipnoza w psychoterapii
- Szkolenie w zakresie diagnozy klinicznej DSM – IV - TR
- Psychoterapia Krótkoterminowa podejście integrujące
- Praca z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie

Ukończyłam również całościowe szkolenia w zakresie psychoterapii uzależnień (posiadam certyfikat specjalisty wydany przez PARPA - www.parpa.gov.pl)

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej - www.integrative.pl

Odbyłam staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Obecnie uczestniczę w szkoleniu certyfikacyjnym "Profi" oraz prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną.

Prywatnie jestem mężatką; mam trójkę dzieci.